ახალგაზრდული მედია კავშირი

შესახებ

ახალგაზრდული მედია კავშირი

ააიპ “ახალგაზრდული მედია კავშირი“ არის ორგანიზაცია, რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროა სამშვიდობო მისიებსა და სხვადასხვა საომარ მოქმედებაში დაჭრილ–დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების, ვეტერანებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციისთვის ხელშეწყობა სპორტულ–შემოქმედებითი და სოციალურ პროექტებში ჩართულობის, სოციალური ვიდეორგოლების, დოკუმენტური ფილმების მომზადებისა და სატელევიზიო სივრცეში განთავსების გზით.